maandag 20 april 2009

Vlaamse gezondheidszorg is sneller 'mee' met evolutie

Blijkbaar is de Vlaming sneller dan de Franstalige Belg 'mee' met de nieuwe evoluties in de gezondheidszorg die internationaal worden aangeprezen

De gezondheidszorg verschilt inhoudelijk tussen noord en zuid blijkt uit een artikel van Guy Tegenbos in de Standaard deze week.

De cijfers komen van senator Louis Ide (N-VA) op basis van cijfers die minister van Sociale Zaken Onkelinx (PS) verstrekte en zijn terug te vinden op de site van de Standaard en in de Artsenkrant. De pagina met het artikel in pdf uit de Artsenkrant. 

Ik citeer:

Thuisverpleging en daghospitalisatie zijn in Vlaanderen ruimer verspreid dan in Wallonië en Brussel. Ook vroedvrouwen treden in Vlaanderen vaker thuis op. Vlaamse vrouwen gaan sneller naar huis na een bevalling dan Waalse en Brusselse. Dagcentra voor bejaarden zijn er vooral in Vlaanderen.

Peritoneale nierdialyse die thuis kan gebeuren, wordt vaker toegepast in Vlaanderen; de dure hemodialyse die in ziekenhuizen moet gebeuren, komt meer voor in Wallonië en Brussel.

Als Vlamingen een huisarts of kinesist nodig hebben, gaan ze vaker naar zijn praktijk, terwijl Walen huisarts en zelfs de kinesist aan huis laten komen.

Die en andere cijfers zeggen ook dat de Vlaamse patiënt vaker involgt wat internationaal aanbevolen is als goede gezondheidszorg. Hij krijgt boodschappen ('eerst naar de huisarts, dan pas naar de specialist) van de huisarts en andere zorgverstrekkers en via de media.

Vlaamse huisartsen durven ingaan tegen gewoonten van hun patiënten ('kom liever naar mijn praktijk'); hun Franstalige collega's durven dit niet. In Vlaamse ziekenhuizen volgt men ook sneller en correcter de internationale richtlijnen inzake goed medisch handelen dan in Franstalige.”

Een reactie posten