dinsdag 29 september 2009

Hoe tik je een rijksregisternummer in?

De burger kan zich op bepaalde sites aanmelden met zijn RijksRegisterNummer (RRN) of wat taalpuriteinen soms het INSZ-nummer noemen of het InschrijvingsNummerSocialeZekerheid.

Wat kan de burger het makkelijkst?

Het RRN telt 11 cijfers en staat op de SIS-kaart of op de eID-kaart. De eerste zes cijfers zijn voor de meeste mensen hun geboortedatum in “omgekeerde volgorde” en dat is eigenlijk een ongebruikelijk datumformaat dus die zes cijfers met de 2 en 3 volgende zijn niet zo makkelijk te onthouden.

In tegenstelling tot bv. een financieel rekeningnummer wordt dat RRN regelmatig op verschillende manieren voorgesteld. De meest gebruikte plaatsen waar naar het RRN verwezen wordt zijn de SIS-kaart en de eID.

Op de SIS-kaart staat het nummer als volgt: “123456 12 123”  dus zonder puntjes of tussenstreepjes en rechtsboven op de kaart. Op de eID staat het nummer als volgt: “12.34.56-123.12” met puntjes en een streepje en het is niet RRN of INSZ maar het “Identificatienummer van het Rijksregister” en het staat op de achterkant van de kaart.

Op diverse websites biedt men verschillende vormen aan hoe men zijn RRN kan opgeven. Op onze sites vond ik er al minstens drie.

image

De simpelste methode is een vak waar je maar wat cijfers invult, al dan niet met punten of streepjes en dan ook maar niet controleert of het nummer een geldig nummer is (via de laatste 2 cijfers die een controlegetal zijn) … lijkt me niet eens het overwegen waard.

image imageimage  

De SIS-kaart methode: vraag het nummer in drie stukken op en controleer meteen of het een geldige methode is. Je hoeft geen/mag geen punten of spaties intikken en je springt automatisch naar de volgende zone als de voorgaande zones voldoende cijfers bevatten.

image image image

De eID methode: vraag het nummer in te vullen in een soort  van pre-geformatteerde zone en controleer meteen of het een geldige methode is. Je hoeft geen/mag geen punten of spaties intikken en je springt automatisch naar de volgende zone. Heikel punt is echter achteraf verbeteren: je weet niet welke zone verkeerd is en kan moeilijk verbeteren omdat de controle dynamische gebeurd.

Methode 1 is slecht. Methode 2 lijkt me meest gebruiksvriendelijke. Methode 3 is nogal techneut. Zijn er nog andere methodes ?

----------------------------

De regels waaraan een geldig RRN moet aan beantwoorden:
  • de eerste tot en met de zesde positie moet overeenkomen met de geboortedatum of daarmee maximaal één dag verschillen (formaat JJMMDD)
  • het derde en vierde cijfer geven de geboortemaand aan; indien het een bisnummer betreft, wordt de geboortemaand vermeerderd met 20 of met 40
  • de volgende drie posities moeten een onpaar getal vormen indien de geslachtscode = M en een paar getal indien de geslachtscode = V
  • de laatste twee posities zijn een controlegetal (modulo 97). Dit controlegetal wordt als volgt berekend: we delen de eerste negen cijfers van het ID-nummer (zoals hierboven beschreven) door 97. We trekken de rest van de deling af van het getal 97. Het controlegetal is dus gelijk aan het resultaat van deze aftrekking. Als het resultaat 0 is, is het controlegetal 97. Voor de personen die geboren zijn in of na het jaar 2000 wordt de berekening van het controlenummer uitgevoerd door de eerste negen cijfers te laten voorafgaan door het cijfer 2.

Did You Know 4.0

In een erg mooi gemaakt filmpje staat The Economist stil bij enkele opvallende statistieken over de (digitale) media

dinsdag 22 september 2009

Google Analytics voortdurend volgen

"Desktop Reporting en InternetVista hebben een nieuwe versie van Polaris uitgebracht.

Met deze widget kan u uw Google Analytics statistieken op uw Mac/Windows desktop bekijken, maar kan u ook onmiddellijk verwittigd worden in geval van panne op uw site. U kan ook te weten komen exact hoe lang de panne geduurd heeft, en krijgt een schatting van het verloren verkeer of het financieel verlies als gevolg van de panne op uw site.

Deze tool werd ontworpen in samenwerking met InternetVista. 'Dankzij het partnerschap tussen twee leveranciers van elkaar aanvullende diensten beschikken de websitebeheerders voortaan over een praktische en geïntegreerde oplossing om rechtstreeks het bezoek op hun site en de technische bereikbaarheid ervan op te volgen', benadrukt Cédric Braem, Managing Director bij InternetVista.

U kan Polaris gratis downloaden op http://www.desktop-reporting.com

ICT zorgt voor 2% van alle CO2 emissie

"De ICT sector is wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van alle CO2 emissie. Dit is vergelijkbaar met de luchtvaartindustrie Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door IT apparatuur die niet wordt gebruikt."

zondag 20 september 2009

Sep d'Onderweg

Mijn zoon Sep is op vakantie en niet zomaar een vakantie.
 
Hij zit nu in Nieuw-Zeeland, gaat daarna naar Australië en na een veertiendaags verblijf in Singapore moet hij half januari terug thuis zijn.
 
 

vrijdag 18 september 2009

Eid heeft het moeilijk

Artikel van

Stef Gyssels
07 september 2009
Bron: http://www.itprofessional.be/news.cfm?id=107329

Van de zelfde auteur een uitgebreider artikel met zelfde inhoud in Clickx http://www.clickx.be/nieuws/107349/belg-vertrouwt-eid-kaart-niet

Werkende Belg ligt niet wakker van elektronische identiteitskaart

Slechts 1 op 5 Belgen gebruikt eID in werkomgeving

Hoewel intussen ongeveer elke Belg over een elektronische identiteitskaart beschikt, blijft het gebruik ervan beperkt. Zeker in de werkomgeving laat de doorbraak van de eID op zich wachten. Een beperkte kennis van de mogelijkheden en een gebrek aan vertrouwen zijn de belangrijkste redenen voor de aarzelende houding van de Belgische arbeidsmarkt.

Die bevindingen zijn het resultaat van een onderzoek door Indigov in opdracht van SAP. Zij ondervroegen daarvoor duizend werknemers, verspreid over verschillende lagen van de arbeidsmarkt.

Een eerste opvallende vaststelling: hoewel intussen meer dan 99% van de Belgen een eID bezit, heeft slechts 28,8% thuis een kaartlezer en de nodige drivers om van de digitale mogelijkheden gebruik te maken. En amper 17,7% heeft op het werk de nodige infrastructuur om de eID-kaart te gebruiken.

Ook met de kennis van de eID-kaart is het pover gesteld. Slechts 65% van de bevraagden weet dat je een rechtsgeldige handtekening kan zetten met je identiteitskaart. En slechts de helft weet dat er geen medische gegevens op onze kaart staan. Eén vijfde kent zijn pincode niet en zou ze ook niet terugvinden.

Het gebruik van de eID blijft ook beperkt, maar is wel gevoelig gestegen tegenover de vorige bevraging in 2006. 44% van de bevraagden heeft ooit al zijn kaart gebruikt, in 2006 was dat nog maar 28%. En het gebruik in de werkomgeving is op drie jaar tijd verdubbeld, van 10% naar 20%. Opvallend daarbij is dat een hoger percentage Franstaligen dan Nederlandstaligen hun eID al thuis hebben gebruikt, terwijl het in de werkomgeving net omgekeerd is.

De meest gebruikte privétoepassing is tax-on-web. Meer dan de helft (53,8%) van hen die de kaart al hebben gebruikt, hebben daarmee ook hun belastingaangifte getekend. Ver daarachter volgt het aanvragen van officiële documenten bij het stads- of gemeentebestuur, met 36,9%. In bedrijfscontext wordt de kaart het meest (9,4%) gebruikt om toegang te krijgen tot de computer of tot specifieke toepassingen. Slechts 3,2% van diegenen die de kaart al gebruiken, zetten daarmee elektronische handtekeningen op digitale documenten.

Ook de interesse om de elektronische identiteitskaart in de toekomst te gebruiken, is veel groter voor privétoepassingen dan voor professionele doeleinden. De populairste privétoepassing (het opvragen van documenten bij stads- of gemeentebestuur) geniet sterke interesse bij of wordt reeds gebruikt door 68,7% van de bevraagden. Voor de populairste zakelijke toepassing is dat percentage amper 24,1%.

dinsdag 15 september 2009

Sep is aangekomen

… en heeft zijn bagage niet meldt hij in een heel kort mailtje.

maandag 14 september 2009

Sep is vertrokken

Het eerste deel van de vlucht.

Airline: British Airways Flight Number: 399
Duration: 1:15

Departing:
Belgium - Brussels Airport
Sunday, September 13, 2009 19:15 (BXL: 19:15)
19:13 Left the gate
19:35 Took off

Arriving:
London, United Kingdom – Heathrow

Sunday, September 13, 2009 19:30  (BXL: 20:30)
19:27 Aircraft landed
19:37 Arrived

Het tweede deel van de vlucht.

Airline: Qantas Airways Flight Number: 2
Duration: 22:50

Departing:
London, United Kingdom - Heathrow
Sunday, September 13, 2009 22:15 (BXL: 23:15)
22:14 Left the gate
22:35 Took off

Stop at Bangkok, Thailand - Suvarnabhumi International

Monday, September 14, 2009
15:26 Aircraft landed
15:31 Arrived
18:05 Left the gate
18:26 Took off

Arriving:
Sydney, Australia - Kingsford Smith
Tuesday, September 15, 2009 06:05 (BXL: 22:05)
06:02 Aircraft landed
06:18 Arrived

Het derde deel van de vlucht.

Change of plane required. Time between flights = 1:10.

Airline: Qantas Airways Flight Number: 45
Duration: 3:00

Departing:
Sydney, Australia - Kingsford Smith
Tuesday, September 15, 2009 07:15 (BXL: 23:10)

07:23 Left the gate
07:41 Took off

Arriving:
Christchurch, New Zealand - Christchurch
Tuesday, September 15, 2009 12:15 (BXL: 2:15)
12:13 Aircraft landed
12:18 Arrived