maandag 27 april 2009

Negenvlaksmodel

Automatiseringsgids is een nederlands weekblad waarin regelmatig echt leesbare artikels staan over theorie in de automatisering.

Beroepsmatig word ik regelmatig geconfronteerd met initiatieven die bepaalde methodologien ingang wil doen vinden. Dat is niet altijd even eenvoudig inleven … 

In het artikel in de Automatiseringsgids wordt gesteld dat het tijd is voor een nieuwe generatie servicemanagementoplossingen. En wel omwlle van volgende denkfouten.

  • Denkfout 1: Looijen zegt het
  • Denkfout 2: Functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer vormen een procesketen
  • Denkfout 3: Verschillende beheervormen eisen verschillende procesmethoden
  • Denkfout 4: Eén procesmodel voor verschillende taakgebieden leidt tot verlies van detail
  • Denkfout 5: Het is fijn dat ieder taakgebied zijn eigen model heeft
  • Denkfout 6: Het klakkeloos volgen van ITIL, ASL en BiSL

Eerst het oude model:

Het negenvlaksmodel (SAME - Strategic AlignmentModel Enhanced) kent drie kolommen en drie lagen en lijkt me een heel boeiende benadering.

De kolommen voorzien in een scheiding van verantwoordelijkheden: business, informatiespecificatie (opdrachtgeverschap) en informatierealisatie (levering).

De lagen ondersteunen het besturingsmodel met strategie (richten), tactiek (inrichten) en operatie (verrichten). Het is van belang te beseffen dat deze kolommen en lagen geen afdelingsstructuur beschrijven maar domeinen van beheer. Binnen deze structuur is het relatief eenvoudig een zuiver en simpel procesmodel te schetsen. Dit procesmodel maakt onderscheid naar vier effectiviteitsprocessen: afspreken, wijzigen, herstellen en leveren.
Daarnaast heeft het model twee efficiëntieprocessen: registreren en voorkomen. Het is nu erg eenvoudig dit procesmodel toe te passen op de onderscheiden beheerdomeinen, en de daarbinnen beheerde objecten: respectievelijk de informatiespecificatie en de informatierealisatie. Het is al net zo eenvoudig om hierin de verschillende activiteiten van de drie beheervormen te herkennen: de middenkolom wordt ingevuld met functioneel beheer (ref. BiSL) en de rechterkolom wordt ingevuld met applicatiebeheer (ref. ASL en ITIL) en technisch beheer (ref. ITIL).

Op deze wijze kan een organisatie een simpel, zuiver, effectief en efficiënt managementsysteem invoeren voor haar integrale informatievoorziening. En daarbij weloverwogen elementen uit alle denkbare frameworks gebruiken. Een te simpel en theoretisch verhaal? Nee, een toenemend aantal organisaties in Nederland past dit model inmiddels succesvol toe.

Een reactie posten