woensdag 20 januari 2010

Hype: mensen zijn actief op internet

De meeste mensen zijn niet echt actief op internet. Zij consumeren maar produceren zelf niet zoveel. Dikwijls wordt wel iets opgestart maar iets op permanente basis met enige regelmatigheid onderhouden? Veel meer mensen zijn zeer actieve passieve gebruikers … wat een mooie tegenstelling.

It's sad that we're so accustomed to sitting in front of our computers and typing away. It's not real "conversation" and it's living life by proxy.

De drempel om een commentaar te geven in een blog of een forum is gekend. En dan wordt geroepen, ja maar Twitter en Facebook … mag je dat echt “actief” noemen? In dit schema worden mensen die iets in hun status updaten zelfs “conversationalists” genoemd.

Het volledige artikel vind je hier.

forrester_conversationalists.jpg

Een reactie posten