donderdag 29 oktober 2009

Persoonlijk contact

Meer en meer verbergt men zich achter email. Zelfs al zit een collega een bureel verder, eerder dan te bellen, laat staan langs te komen, stuurt men een mail. Het ergste is dat niet om hele simpele mails gaat, genre “Waar vind ik dat rapportje?” of “Kan dit of dat?” of “In bijlage een status van het project” maar dikwijls om complexe vragen of reacties waar duidelijk uit blijkt dat bijzonder lang is nagedacht over de inhoud. Vroeger noemden ze dat “een nota schrijven”. Helemaal kierewiet wordt het als er een hoop mensen in cc staan die eigenlijk met heel de affaire van ver te maken heeft: de cc dient dan om zich in te dekken. Eigenlijk ontwijkt men dikwijls de (open) discussie zoals in een tete à tete of een meeting.

In dit artikel De etiquettehandleiding van de “Social e-Business Worker”  wordt de vinger op de wonde gelegd. Niet alleen het onhebbelijk gebruik van email komen aan bod maar nog tien andere punten van ergernis waar ik me graag bij aansluit. Ik noem de voor mij belangrijkste:

  1. Drink regelmatig een kop koffie in plaats van uw tijd te verliezen met de opmaak van e-mailberichten
  2. Wees echt aandachtig als je met iemand praat: ondertussen geen SMS, Iphone of Blackberry manipuleren en tolereer dat ook niet als de ander dat doet.
  3. Beperk het gebruik van CC (en nagel BCC’ers aan de muur)
  4. Laat fantasietjes achterwege in mails, sms’en, voicemails en beltonen!
Een reactie posten