zaterdag 26 december 2009

Koningin Beatrix spreekt over internet: virtuele eenzaamheid

Koningin Beatrix opent in haar kersttoespraak een frontale aanval op internet. Zij ziet de mogelijkheden voor online interactiviteit als een oorzaak van vereenzaming.

"Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes."


Sociale netwerken lijken mensen dichter bij elkaar te brengen, maar dat is slechts schijn, klaagt Beatrix: "ze blijven op 'veilige' afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde."

"Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt.”

Nu.nl-columnist Arjan Dasselaar pareert de stelling van de vorstin. Hij verwijst daarbij naar recent onderzoek van PEW dat concludeert dat personen met rijke digitale contacten meer bij de maatschappij betrokken zijn dan digitale kluizenaars.

Je acht het niet voor mogelijk maar in deze volg ik KB: het gros van de mensen die met sociale netwerken bezig zijn doet dat op een heel oppervlakkige manier: het is zo informeel dat het niet meer echt is. Voor velen is het niet meer dan praten tegen een spiegel: ze hebben een virtuele gesprekspartner maar fundamenteel is het eigenlijk eenzaamheid.

Ik kon het wel niet opbrengen de hele speech te beluisteren.

Een reactie posten