dinsdag 29 september 2009

Hoe tik je een rijksregisternummer in?

De burger kan zich op bepaalde sites aanmelden met zijn RijksRegisterNummer (RRN) of wat taalpuriteinen soms het INSZ-nummer noemen of het InschrijvingsNummerSocialeZekerheid.

Wat kan de burger het makkelijkst?

Het RRN telt 11 cijfers en staat op de SIS-kaart of op de eID-kaart. De eerste zes cijfers zijn voor de meeste mensen hun geboortedatum in “omgekeerde volgorde” en dat is eigenlijk een ongebruikelijk datumformaat dus die zes cijfers met de 2 en 3 volgende zijn niet zo makkelijk te onthouden.

In tegenstelling tot bv. een financieel rekeningnummer wordt dat RRN regelmatig op verschillende manieren voorgesteld. De meest gebruikte plaatsen waar naar het RRN verwezen wordt zijn de SIS-kaart en de eID.

Op de SIS-kaart staat het nummer als volgt: “123456 12 123”  dus zonder puntjes of tussenstreepjes en rechtsboven op de kaart. Op de eID staat het nummer als volgt: “12.34.56-123.12” met puntjes en een streepje en het is niet RRN of INSZ maar het “Identificatienummer van het Rijksregister” en het staat op de achterkant van de kaart.

Op diverse websites biedt men verschillende vormen aan hoe men zijn RRN kan opgeven. Op onze sites vond ik er al minstens drie.

image

De simpelste methode is een vak waar je maar wat cijfers invult, al dan niet met punten of streepjes en dan ook maar niet controleert of het nummer een geldig nummer is (via de laatste 2 cijfers die een controlegetal zijn) … lijkt me niet eens het overwegen waard.

image imageimage  

De SIS-kaart methode: vraag het nummer in drie stukken op en controleer meteen of het een geldige methode is. Je hoeft geen/mag geen punten of spaties intikken en je springt automatisch naar de volgende zone als de voorgaande zones voldoende cijfers bevatten.

image image image

De eID methode: vraag het nummer in te vullen in een soort  van pre-geformatteerde zone en controleer meteen of het een geldige methode is. Je hoeft geen/mag geen punten of spaties intikken en je springt automatisch naar de volgende zone. Heikel punt is echter achteraf verbeteren: je weet niet welke zone verkeerd is en kan moeilijk verbeteren omdat de controle dynamische gebeurd.

Methode 1 is slecht. Methode 2 lijkt me meest gebruiksvriendelijke. Methode 3 is nogal techneut. Zijn er nog andere methodes ?

----------------------------

De regels waaraan een geldig RRN moet aan beantwoorden:
  • de eerste tot en met de zesde positie moet overeenkomen met de geboortedatum of daarmee maximaal één dag verschillen (formaat JJMMDD)
  • het derde en vierde cijfer geven de geboortemaand aan; indien het een bisnummer betreft, wordt de geboortemaand vermeerderd met 20 of met 40
  • de volgende drie posities moeten een onpaar getal vormen indien de geslachtscode = M en een paar getal indien de geslachtscode = V
  • de laatste twee posities zijn een controlegetal (modulo 97). Dit controlegetal wordt als volgt berekend: we delen de eerste negen cijfers van het ID-nummer (zoals hierboven beschreven) door 97. We trekken de rest van de deling af van het getal 97. Het controlegetal is dus gelijk aan het resultaat van deze aftrekking. Als het resultaat 0 is, is het controlegetal 97. Voor de personen die geboren zijn in of na het jaar 2000 wordt de berekening van het controlenummer uitgevoerd door de eerste negen cijfers te laten voorafgaan door het cijfer 2.
Een reactie posten