zondag 9 oktober 2011

Openbaarheid van bestuur in Nederland

Dit is wat ze in Nederland "openbaarheid van bestuur" noemen.

De websites van een 50-tal gemeentes blijken nauwelijks beveiligd.
Een reactie posten